ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Δείτε όλες τις τελευταίες εξελίξεις, αρχεία και παρουσιάσεις του έργου και χρησιμοποιήστε τα εργαλεία του.

ΠΕ.2.

Ταυτοποίηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων συστημάτων Μαθητείας και χαρτογράφηση του συγκεκριμένου περιβάλλοντος εργασίας και επιχειρηματικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο |Παραδοτέα: α. Αναφορές Ελέγχου β. Τελική έκθεση έρευνας

Κατεβάστε το αρχείο