ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 21.12.2017