2 ο Θεματικό Εργαστήριο, 26 Φεβρουαρίου 2016, Βόννη, Γερμανία

Το 2ο Θεματικό Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΒΙΒΒ στη Βόννη, Γερμανία, στις 26 Φεβρουαρίου 2016.

Στο πλαίσιο του 2ου Θεματικού Εργαστηρίου, προσκλήθηκαν ως ομιλητές, εμπειρογνώμονες από την BIBB και παρουσιάστηκαν αναλυτικές πληροφορίες και οι σημαντικότεροι παράγοντες που αφορούν στα θέματα των Οδηγών για την ανάπτυξη και εφαρμογή των διαδικασιών ενδοεπιχειρησιακής μαθητείας (ΠΕ3).
Η συμβολή των ειδικών της BIBB είχε ως στόχο μία βαθύτερη ανάλυση των δεδομένων που περιέχονται στο προσχέδιο των Οδηγών, ενισχύοντας έτσι την κατανόησή τους και παρακινώντας τους Εταίρους του Έργου να προβούν σε τυχόν παρατηρήσεις και υποβολή ερωτημάτων-αποριών, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε  περαιτέρω επεξεργασία των Οδηγών. Κάθε ομιλία ακολουθήθηκε από εκτεταμένη θεματική συζήτηση.
Η συγκεκριμένη μέθοδος προσέγγισης επικροτήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες και επέτρεψε την καλύτερη κατανόηση των μεταφερόμενων γνώσεων και εμπειριών ανάμεσα στις τρεις χώρες (Γερμανία, Ελλάδα, Κύπρο).
Το Θεματικό Εργαστήριο αξιολογήθηκε μέσω ενός ερωτηματολογίου. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν το Εργαστήριο πολύ θετικά όσον αφορά στην απόκτηση γνώσεων σε προσωπικό επίπεδο,  αλλά και στην άμεση σχέση του με το Έργο.