2η Συνάντηση Ομάδας Διαχείρισης Έργου, 25-26 Φεβρουαρίου 2016, Βόννη, Γερμανία

Η 2η Συνάντηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της BIBB στη Βόννη, Γερμανία, στις 25-26 Φεβρουαρίου 2016.

Η Συνάντηση ξεκίνησε με χαιρετισμό από την Kristina Hensen-Reifgens και την Isabelle Le Mouillour, εκ μέρους της BIBB, ως διοργανωτή της Συνάντησης.
Εκ μέρους του ΟΑΕΔ, η Αθανασία Θεοδωρίδου, υπεύθυνη του Έργου NAAGRCY, παρουσίασε τους στόχους, τις τρέχουσες δραστηριότητες και τον προγραμματισμό του Έργου για τους επόμενους μήνες.
Στο πλαίσιο του ΠΕ3, εκ μέρους της BIBB, η Kristina Hensen-Reifgens και η Isabelle Le Mouillour, παρουσίασαν το περιεχόμενο του προσχεδίου των Οδηγών για:
Τον ρόλο του προσωπικού των Σχολών ΕΕΚ
Τις απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις ως παρόχους ΕΕΚ
Τους Κανονισμούς μαθητείας και συνεργασίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις και Σχολές.
Τις εξετάσεις και την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
Επίσης, στο πλαίσιο του ΠΕ3, εκ μέρους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ο Γεράσιμος Κάρουλας, παρουσίασε τον Οδηγό για την «Δημιουργία και Λειτουργία Ενδιάμεσων Δικτύων Μαθητείας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και Κέντρων Κατάρτισης».
Στο πλαίσιο του ΠΕ4, η Αθανασία Θεοδωρίδου, υπεύθυνη του Έργου NAAGRCY, παρουσίασε τις δραστηριότητες που αφορούν στο συγκεκριμένο ΠΕ, σχετικά με την επιλογή 2 τομέων και 2 επαγγελμάτων για την Πιλοτική Εφαρμογή των Διαδικασιών Ενδο-επιχειρησιακής Μαθητείας. Εκ μέρους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ο Βασίλης Σιωμάδης παρουσίασε τα κριτήρια για την επιλογή των 2 τομέων/ειδικοτήτων για την Πιλοτική Εφαρμογή στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Εκ μέρους του ΙΕΠ, η Ειρήνη Κυριακίδη και η Ρεββέκα Χρουσαλά παρουσίασαν το περίγραμμα της «Μελέτης Περίπτωσης: Προσδιορισμός των αναγκών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Εκπαιδευτών».  
Στο πλαίσιο του ΠΕ6, η Αθανασία Θεοδωρίδου, υπεύθυνη του Έργου NAAGRCY, εκ μέρους του ΟΑΕΔ, παρουσίασε μερικά θέματα της στρατηγικής για την διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου.
Η Συνάντηση ολοκληρώθηκε με την συμφωνία ενός αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος του Έργου.

Πρόσκληση, Πρόγραμμα και Παρουσιάσεις της 2ης Συνάντησης Ομάδας Διαχείρισης Έργου

Κατεβάστε το αρχείο